Šta da radim u hitnim slučajevima?

U skloništu za  žene Mödling  ne samo da dobijate  zaštitu i pomoć , već i non stop  besplatne  i  anonimne  savjete o pitanjima koja se odnose na nasilje u porodici (fizičko/mentalno/seksualno, ekonomsko i socijalno nasilje).

VAŽNO U VANREDNOJ SITUACIJI:

 • Pasoš (pasoš, lična karta) za Vas i Vašu djecu
 • Boravna viza i radna dozvola (migranti)
 • E card
 • Vjenčani list
 • Rodni listovi od vas i vaše djece
 • Drugi važni dokumenti (npr. ugovor o iznajmitnom stanu, potvrde o vakcini, ugovori o kreditu, itd.)
 • Sudski dokumenti (presude, odluke)
 • Ljekarska uvjerenja
 • Novac, bankomat kartica, štedni računi
 • Lijekovi (ako su neophodni ili dugotrajni lijekovi)

Šta je sa djecom? Čak i ako vi i vaš partner imate zajedničko starateljstvo nad svojom djecom, možete ih povesti sa sobom. Nemoj zaboraviti:

 • školski pribor za vašu djecu
 • Omiljene dječje igračke, fotografije
 • Odjeća za vas i vašu djecu

PRILIKOM ODLASKA IZ MJESTA STANOVANJA:

 • Prilikom napuštanja mjesta prebivališta to drže u tajnosti
 • Ne ostavljajte broj telefona
 • Izbrišite sačuvane brojeve
 • Recite samo nekome kome verujete o svojim planovima
 • Isključite telefon (možda je instaliran špijunski softver)

MOGUĆNOSTI SAVJETA:

Telefonski savjeti u bilo koje doba dana i noći, za pogođene, njihovu rodbinu i druge institucije: Tel: + 43 2236 46549

Ambulantno savjetovanje:  Za lični savjet molimo da zakažete termin. Sve konsultacije su besplatne i tretiraju se povjerljivo. Adresa skloništa za žene je „tajna“ i stoga se ne nalazi u internet/telefonskom imeniku.  Ako unaprijed zakažete termin, sa vama će biti dogovoreno mjesto sastanka.

Savjeti putem e-pošte:  Možete nas kontaktirati i putem e-pošte:  office@frauenhausmoedling.at