Какво да направим при спешен счучай?

От Frauenhaus Mödling ще получите защита и помощ, както и денонощна консултация при въпроси относно домашно насилие (физическо/психическо, сексуално, икономическо и социално)

ВАЖНО ПРИ СПЕШЕН СЧУЧАЙ:

 • Документи за самоличност за Вас и децата Ви (международен паспорт, лична карта)
 • Разрешително за престой и за работа (за емигранти)
 • Застрахователна карта (E-Card)
 • Свидетелство за брак
 • Акт за раждане на Вас и на децата Ви
 • Други важни документи (напр. договор за наем, имунизационен паспорт, договори за кредити и други)
 • Съдебни документи (присъди, решения)
 • Медицински атести
 • Пари, банкови карти, спестовни книжки
 • Лекарства (животоспасяващи или при продължителна терапия)

Какво се случва с децата? Може да ги вземете с Вас дори и когато имате общо попечителство заедно с Вашия партньор. Не забравяйте:

 • Учебните пренадлежности
 • Любимите играчки, снимки
 • Дрехи за Вас и децата Ви

ПРИ НАПУКСКАНЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО:

 • Запазете го в тайна
 • Не оставяйте телефон за контакт
 • Изтрийте запаметените номера
 • Информирайте за плановете си само едно доверено лице
 • Изключете мобилния си телефон (има случаи на инсталиран софтуер за шпионаж)

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Телефонна консултация по всяко време на денонощието за засегнати, роднини или за институции: Teл: + 43 2236 46549

Консултация на място: за лична консултация на място Ви молим да си уговорите час. Всички консултации са безплатни и се запазват в тайна. Адресът на Frauenhauses е таен и не може да бъде намерен в интернет или в телефднния указател. При уговарянето на часа ще бъде уточнено и мястото на срещата.

Консултация по EMail: може да се обърнете към нас на следния адрес

office@frauenhausmoedling.at